Start van het nieuwe werkjaar

03-01-2021

Een nieuw jaar: nieuwe doelen en nieuwe uitdagingen. Maar ook: onze beste wensen aan alle leden en lezers van onze website! Een goede gezondheid en al wat jullie voor de rest maar kunnen wensen, we wensen het jullie van harte toe! Wijzelf hebben ook enkele wensen die we graag zouden willen gaan realiseren de volgende maanden van het jaar. Onze winterslaap is voorbij en we starten met volle moed aan het vervolg van het ingeslagen pad voor onze club.

Een tipje van de sluier...

Het zal ook voor ons nog zeker en vast een druk jaar worden als club. Dat staat nu al vast. Er is al heel veel gebeurd achter de schermen de voorbije weken, maar we zullen tijdens onze eerste interne meeting binnen enkele dagen, nog verschillende belangrijke beslissingen moeten nemen, die het gekozen pad van onze club voor de volgende jaren mee zullen bepalen. Veel kunnen en mogen we nog niet vertellen. Hou dus zeker de website in het oog, want er staat wat op de planning...

Over de grote lijnen kunnen we jullie wel al wat vertellen: wat de website betreft gaan we voorlopig verder met het posten op 3 vast dagen. Dinsdag, donderdag en zondag blijven tot nog zeker maart onze vaste dagen om zaken te posten. Merken we dat dit te weinig of te veel is, dan gaan we zeker nog bijsturen. Wat wel zou kunnen veranderen is de auteur van de artikelen. Momenteel is 99% van de artikelen van mijn hand. Dit zal misschien stilaan overgaan naar 75%. De rest zal dus meer en meer komen van onze leden. Niet omdat ik het niet graag doe, verre van, maar we willen een beetje variatie brengen.

Inhoudelijk gaan we dezelfde thema's blijven aanhouden: het voorstellen van de nieuwe leden met hun "modelspoorbio", de club-interviews (er staan er nog 2 in de pipeline te blinken), de mooiste banen van en/of volgens onze leden en de verslagen van de bouw van een baan (of banen) van één van de leden. Vermits enkele leden met hun banen in de prijzen zijn gevallen is dit dus zeker een interessant onderdeel om te volgen.

Tot zover dus nog steeds alles zoals het hiervoor was.

Maar wat is er dan nieuw of anders?

Ik wil de spanning niet nog meer ten top drijven, maar er staat iets in de steigers waar ik vandaag nog niets kan over vertellen. We gaan er jullie zeker voor het einde van de maand meer kunnen over vertellen. Het gaat over ons eerste groot project als club. Ik kan wel al vertellen dat dit project voorzien is voor 12/12/2021. Zet deze datum alvast met rood omcirkeld in jullie agenda.

We gaan ook nog iets "virtueel en interactief" inplannen. We zijn er momenteel nog niet heel goed uit wat, hoe en wanneer. We willen iets met jullie samen doen, om jullie zo een voorsmaakje te kunnen geven van de leuke en warme club de Locloods wel is. Laat ons zeggen dat we dit rond midden februari gaan inplannen. En als dit een succes blijk... ja dan komt er vermoedelijk wel een vervolg.

Samen bouwen, ontdekken van nieuwe zaken en delen van onze ervaringen

Ik weet niet of jullie één van de pijlers van de club nog herinneren die we meegaven bij de start? Ik schrijf hem hier nog is even neer: Personen met dezelfde interesse, ongeacht hun leeftijd en ervaring, op een laagdrempelige manier en op afstand met elkaar verbinden om zo elkaar te helpen en te ondersteunen waar nodig om hun hobby met veel plezier, samen, maar ook apart, te kunnen ervaren.
De nadruk ligt hier voor ons nog steeds op samen. En dit kan samen bouwen, samen ontdekken en elkaar samen op weg helpen zijn.

Maar een modelbouwclub zonder banen, is misschien nog niet zo erg als een café zonder bier... (zo zou Bobbejaan Schoepen het ooit gezongen hebben), maar ook eigenlijk niet veel meer dan een leuke benden vrienden die over modelspoor praten. Wat op zich ook wel leuk is en nu wel al het geval is, aan amicale-sfeer absoluut geen gebrek (en daar gaan we alles aan doen om dit te behouden!)... alleen hebben we nog niet veel kunnen laten zien dat we samen hebben gedaan.

En ook daar gaan we iets proberen aan te doen. Zo staat er een project op de planning waarbij we iemand met 2 linkerhanden en totaal geen ervaring in het bouwen van baantjes, gaan helpen met zijn eerste stappen in dit stukje van de hobby. Bij het zoeken naar iemand met deze eigenschappen, moesten we niet lang zoeken... ondergetekende is slachtoffer van dienst. En als ik zeg dat ik echt een onwetende en onhandige beginnen ben met vooral theoretische kennis, dan druk ik het zelf nog heel zacht uit. 
Ik ben zelf niet tevreden met half werk, dus ik ga het alleen maar laten verschijnen op het web, als het iets kan worden. Er staat dus helemaal geen druk op mijn schouders...  Dit alvast voor het stukje bouwen.

We gaan ook enkele "unboxing" artikelen schrijven en delen. Waarom (nog) geen filmpjes? Deze nemen iets te veel ruimte in beslag op de website en bijkomend heb ik (misschien iemand van onze leden wel?) er zelf te weinig ervaring mee. Over wat gaan deze artikelen dan wel gaan: ik heb er al 2 in gedachte. Het "unboxing" van een 3D-printer (waarvan ik hoop dat deze volgende week toekomt) en het "unboxing" van de nieuwe MSM-actie locomotief 5540 (dit zou dan rond midden februari hopelijk kunnen). Dit wat betreft het samen ontdekken. Andere zaken zullen zeker ook nog volgen.

Tot slot wat het delen van ervaringen betreft denk ik dat je hier echt wel op de juiste webplek zit. Veel van onze leden zijn experten (ja ik druk het zo uit, want ze verdienen deze titel zonder meer) in zelfbouw. Zaken als 3D-printen, laser-cutten, weatheren, etsen, plasticcard-bouw... het zijn maar enkele zaken waarvan we zeker een inleiding zouden kunnen geven. In welke vorm we dit gaan brengen staat nog niet vast. Zijn het "tutorials" met tekst en beeld of gaan we voor een livestream "Workshop"... dit moeten we allemaal nog eens bekijken en bespreken.

Blijf dus zeker op regelmatige basis komen kijken en zoals jullie wel al weten: jullie zijn allen welkom als lid van de club!

Sven Vandersmissen

Auteur / Trekker en oprichter van de Locloods.

"Samen onze hobby beleven van op afstand: een onverwacht en door Corona opgedrongen feit, waar we als club werk van willen maken."